Vi har ingen uppsägningstid alls för våra tjänster, vilket i praktiken innebär att du kan säga upp dina tjänster samma dag som de skulle ha förnyats. Redan fakturerade belopp eller ackumulerade skulder krediteras ej vid uppsägning.

Avslutar kontot och säger upp ditt avtal med oss gör du själv via ”inställningar” när du är inloggad i tjänsten, eller genom att skicka in din uppsägning via e-post till support@nextcamp.se

Redan utställda fakturor finns alltid att se under ”inställningar” när du är inloggad i tjänsten.